Fogadalom tétel

Vasárnap, december 11-én, a gyülekezet újonnan megválasztott presbiterei fogadalmat tettek és Isten áldását kértük a rájuk váró szolgálatra. Köszönjük, hogy elvállalták ezt a feladatot.
Az istentiszteleten Mézes Zsolt magyarországi lelkész hirdette Isten igéjét. 
Az istentiszteletet megpróbáltuk ünnepélyesebbé tenni azáltal, hogy Taizés énekekkel gazdagítottuk. Ezúton is köszönet Horváth Zoltán kántorunknak és Oláh Orsolyának, hogy vezették az éneklést.


“Jelenlét műhely” Kolozsváron

Bekötik szemed
Megtöltik lelked
Kinyitják szíved

A múlt hétvégén a Jelenlét műhely munkatársait láthattuk vendégül, akik az Érintések előadásukkal egy különleges úton vezették végig a 25 résztvevőt, vándort.
A szem elfedésével, “kikapcsolták” az ember egyik legfontosabb érzékszervét. Így képessé tettek arra, hogy túllássunk a külsőségeken és megérezzük, meghalljuk, felfogjuk mindazt, ami a láthatókon túl van.

A gyülekezeti teremben a várakozó vándorok elcsendesedhettek, beszélgethettek, csillagokat hajtogattak. Az est végén a vándorok szemtől-szemben is találkozhattak a műhely munkatársaival, a révészekkel, megosztották élményeiket, kérdéseiket.
A jelenlét Műhely munkájáról az alábbi honlapon lehet olvasni:
http://jelenletmuhely.hu/lathatatl…/lathatatlan-szinhaz.html
Köszönet a Kolozsvári Taizé Csoport munkatársainak a segítségét, közreműködését.
Köszönet a Communitas Alapítványnak, hogy támogatásával lehetővé tette az alkalom megszervezését.

Felhívás

Kedves Magyar Keresztyén Testvérek!

„Az archaikus ember életvitele – mitikus gondolkodásmódjának megfelelően – a vallási rítusokhoz igazodott.
A klasszikus ember – metafizikus világképe alapján – intellektuálisan élte meg tapasztalatait.
A jelenkori ember küzd, tűr, behódol, ellenáll, meghal.”

Dietrich Bonhoeffer: Levelek és vázlatok a börtönből.

Bonhoffer nem véletlenül jellemzi a jelenkori embert úgy, mint aki: küzd, tűr, behódol, ellenáll, meghal, hiszen napról – napra küzdünk az életben maradásért, tűrünk a jobb jövő reményében, sokszor behódolunk, mert mást nem tehetünk, vagy ellenállunk, s hadd tegyem hozzá, ha kudarcot vallunk, könnyen közömbössé válunk. A közöny olyan lelki állapot, mint a tetszhalál, hiszen ilyenkor megszűnik a külvilággal, a másik emberrel való kapcsolat, elszigetelődik, az ember önmagába roskad, elveszíti létének értelmét. Életünk, közösségünk legnagyobb ellensége a közömbösség, hiszen láttuk, tapasztaltuk már, hogy ilyenkor az általunk kiharcolt jogok pillanatok alatt visszarendeződnek, mindaz, amiért küzdöttünk, tűrtünk, sokszor behódoltunk vagy ellenálltunk, elvész, megszűnik létezni, visszarendeződik.

Az országos parlamenti választásokhoz közeledve, sokan talán arra gondolnak, hogy egyáltalán nincs értelme elmenni szavazni, hogy teljesen fölösleges minden odaadó igyekezet, a dolgok változatlanul rossz irányba haladnak, részvételünk mit sem segít, az egész hiábavaló.

Úgy érzem, hogy éppen ebben a kritikus helyzetben szükséges nekünk a közömbösség és letargia állapotából felemelkedni, egy közösségként összefogni, hiszen saját sorsunk és gyerekeink jövője függ akár egyetlen szavazattól is. Isten előtti felelősségünk nemzeti közösségünk védelme és ápolása. Nem mindegy, hogy kik és hogyan képviselik érdekeinket. Nem mindegy, hogy milyen nyelvet beszélünk egymással. Nem mindegy, hogy hogyan tudunk egymás szemébe nézni. Emberi és társadalmi kötelességünk élni szavazati jogunkkal.

Éppen ezért kérem és bátorítom valamennyi, felelősen gondolkodó testvéremet és embertársamat, hogy december 11-én vegyen részt az országos parlamenti választásokon. Lelkiismerete szerint szavazzon az erdélyi magyar nemzet érdekeit, törekvéseit felvállaló magyar összefogásra, hogy ez által szép, biztonságos és tisztességes jövőt teremtsünk magunk és gyermekeink számára. Ne engedjünk egyetlen magyar szavazatot sem elveszni!

Adorjáni Dezső Zoltán
a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház püspöke

Adventi ünnepségek – beszámoló

A hagyományhoz hűen a Kolozsvári Evangélikus – Lutheránus Egyházközség szervezésében, november 26-27. között megrendeztük a családi hangulatú adventi ünnepséget és sokadalmat. Gyülekezetünk életének tízedik vásárán vendégül láttunk több mint 60 barcasági középiskolás diákot, illetve a szatmárnémeti és nagykárolyi gyülekezet tagjait.

Szombat reggel Sipos Dávid idegenvezetésével a fiatalok megtekinthették kincses Kolozsvárunk történelmi belvárosának emblematikusabb helyeit: többek között a Karolina teret, Mátyás király szülőházát, a Szent Mihály templomot, a Farkas utcai templomot és a Házsongárdi temetőt is. A városnézést követően betekintést nyertek a Protestáns Teológiai Intézet életébe. Dr. Kállay Dezső rektor úr köszöntötte őket, majd teológustársainkkal közösen beszéltünk az itt szerzett élményekről, a közösségi életről, a szolgálatainkról; ezek után a nemrég felújított bentlakást is megtekinthették.

Délután öt órától ökumenikus ifjúsági bűnbánati istentiszteletre került sor az evangélikus templomban, melyen megemlékeztünk az 1944 őszén elhurcoltaktól. Isten igéjét Dávid István református egyetemi lelkész hirdette. Az igehirdetésben Jób példájával hangsúlyozta, hogy a legnagyobb traumák közepette is Isten kezében vagyunk. Mindig szükségünk van arra, hogy Őhozzá fohászkodjunk, aki minden világi dolgon túlmutat. A Gulág táboraiba elhurcoltakról imádságban megemlékezett Jobbágy Júlia unitárius lelkipásztor. Ezt követően meggyújtottuk a megemlékezés gyertyáját. A liturgiai szolgálatot Ilyés Sándor evangélikus lelkipásztor végezte.

Az istentisztelet után Benkő Levente történész, szerkesztő Kollektív tragédiák a XX. századi Erdélyben témában tartott rövid előadást, különös tekintettel a magyar és német civilek 1944-es őszi elhurcolására. Tiszteletünket kifejezve, a megemlékezés jegyében koszorút helyeztünk el az evangélikus egyházközség udvarán lévő Ártatlan áldozatok emlékműnél, majd a Protestáns Teológiai Intézet ’56-os emlékművénél.

A szombati napot a kolozsvári FIKE egyetemi gyülekezet klubjában szeretetvendégséggel zártuk, amelyet játék- és gitárest követett. A rendezvény alatt a zenei szolgálatot Wagner Henritetta, Harsa Mihály, Bancea Gábor és Barticel – Kiss Benjámin kolozsvári egyetemisták végezték, de a gitárest kötetlen hangulata a lelkipásztoroknak is köszönhető.

2016.11.26-2

[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2403.JPG]10
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2404.JPG]10
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2412.JPG]10
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2418.JPG]10
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2422.JPG]10
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2424.JPG]10
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2429.JPG]20
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2431.JPG]20
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2432.JPG]20
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2433.JPG]20
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2434.JPG]20
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2435.JPG]20
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2439.JPG]20
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2443.JPG]20
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2444.JPG]20
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2445.JPG]20
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2446.JPG]20
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2447.JPG]20
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2451.JPG]20
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2452.JPG]10
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2455.JPG]10
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2456.JPG]10
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2457.JPG]10
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2458.JPG]10
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2463.JPG]10
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2467.JPG]10
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-26-2/thumbs/thumbs_DSCN2471.JPG]10

Vasárnap délelőtt 10 órától kétnyelvű ünnepi istentisztelet tartottunk, amelyen Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház püspöke a 133. zsoltár szavaival köszöntötte a gyülekezetet: Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! (…) Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.” Majd kifejtette, hogy sok mindenben nincs egység, nincs egyetértés, valami nagyon lényeges hiányzik az életünkből. Azonban ezen a vasárnapon, a templomban jelenlévő adventi, Krisztust váró közösségünk markáns ellentéte a feldúlt társadalomnak, hiszen képesek vagyunk Krisztus nevében testvéri közösséget alkotni, egy szívvel, egy lélekkel, egyetértésben lenni – ez a csoda, advent csodája. Azt kívánom, hogy Isten jelenlétének gyümölcse legyen érzékelhető, élhető, ne csak itt és most közöttünk, hanem az egész világban, társadalomban” – zárta a püspök úr gondolatait.

Igehirdetésében Bencze Nimród, krizbai lelkipásztor is kifejtette, hogy a mai modern társadalomból hiányzik az egység, az egymásra figyelés. Interaktív igehirdetésében rövid videóval szemléltette az énközpontú társadalmat. De mégsem vagyunk elveszve a világban, mert világítani tudunk a világ világossága miatt, aki Jézus Krisztus. (…) Mi adventkor a világ világosságára várunk. Ne vegyük le tekintetünk a világ világosságáról, ne engedjük, hogy a világ zaja elvakítson, hanem hagyjuk, hogy Ő vezesse életünket.” – mondta.

A liturgiai szolgálatot Adorjáni Dezső Zoltán püspök és Koszta István brassói lelkipásztor végezte. Az istentisztelet ideje alatt a gyerekeknek a pürkereci egyházközség lelkésze, Hankó Szilamér és munkatársai gyerekfoglalkozást tartottak a Reményik Sándor Galériában.

Az istentiszteletet követően Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke köszöntötte a sokadalomra érkezőket. Harald Fratczak, nagyszebeni alkonzul is megtisztelt jelenlétével.

Fehér Attila főtanácsos nyitotta meg a vásárt. Az egyházközség udvarán gyülekezetünk vallásórás gyerekei, ifjúsági csoportja, nőszövetsége, gyülekezeti tagjai, valamint vendégeink, az óvodások, a hallás- és látássérült gyerekek és más meghívott kézművesek által készített díszek, ajándékok kavalkádja várta az érdeklődőket. A testi táplálék sem maradt el, volt zsíros kenyér, székelykáposzta, forralt bor, tea és kávé. A gyerekek és a felnőttek örömére tombolát is szerveztünk.

Gyülekezetünk nevében szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget, a több mint 300 vendégnek a részvételt. Áldott adventi várakozás kívánunk!

2016.11.27

[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2089.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2091.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2092.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2096.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2097.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2098.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2101.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2103.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2105.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2106.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2110.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2114.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2115.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2117.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2118.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2121.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2125.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2131.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2140.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2143.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2147.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2149.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2170.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2172.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2173.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2175.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2176.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2177.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2178.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2182.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2187.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2189.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2190.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2192.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2193.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2194.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2196.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2199.JPG]10SAMSUNG CSC
[img src=http://kele.ro/wp/flagallery/2016-11-27/thumbs/thumbs__SAM2203.JPG]10SAMSUNG CSC

„Kötelességünk megemlékezni, emléküket hűségesen ápolni”

15078753_10154593490007221_3622424409092771182_n1Történelmi eseménynek lehettünk részesei szombaton Kolozsváron a Házsongárdi temetőben. Az evangélikus sírkertben hetvenkét év után sikerült emlékművet állítani a városból 1944 októberében a Szovjetunióba ártatlanul elhurcolt 5000 magyar civil férfinak. A Szovjet Elhurcolások Kolozsvári Emlékbizottsága és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház kezdeményezésére mostanra sikerült kiteljesíteni az elképzelést, amelynek ötlete 2014-ben született meg, de akkor megfelelő anyagi háttér hiányában „csupán” egy emléktáblát sikerült elhelyezni az evangélikus temető gondnoki épületére. Mind az emléktábla, mind az emlékmű Gergely Zoltán szobrászművész alkotása, s méltó kifejezője annak a tiszteletnek, amelyet a meghurcoltak megérdemelnek. A péntek délután hivatalosan megnyílt ünnepség másnap az avató után tudományos konferenciával folytatódott, ahol az 1944. őszi eseményeket elemezték a témát kutatók.

Hetvenkét esztendeje annak, hogy a zsidók 1944-es tavaszi deportálása és Kolozsvár júniusi amerikai bombázása után ősszel újabb szörnyű csapás érte a várost. A Kolozsvárra 1944. október 10-én bevonuló szovjet katonák válogatás nélkül fogdosták össze azt a közel 5000 ártatlan civil magyar férfit, akiknek egyharmada soha nem jöhetett haza, mert odaveszett a hatalmas vörös birodalom kényszermunka-táboraiban. Az Országgyűlés által meghirdetett Gulág–Gupvi Emlékév keretében a magyar kormány által nyújtott támogatásnak köszönhetően szombaton délelőtt sikerült helyére kerülnie Kolozsváron még egy emlékműnek, amellyel a város magyarsága több mint hetven éves adósságot törlesztett azokkal szemben, akik áldozatául estek az 1944. őszi, évtizedeken keresztül mélyen elhallgatott történéseknek. Szép számú résztvevő – az egykori elhurcoltak hozzátartozói, családtagjai, vagy csak az áldozatok egyszerű tisztelői, akik úgy érezték, hogy ezen a napon itt a helyük – tett eleget a Szovjet Elhurcolások Kolozsvári Emlékbizottsága és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház felkérésének, és jött el a temetőbe, hogy részese legyen az eseménynek, amelynek méltóságteljes alaphangját a Székely Árpád karnagy vezette Kolozsvári Református Kollégiumnak már a legelején sikerült leütnie.

„Ma, amikor a szovjet munkatáborokba elhurcolt civilekre emlékezünk, a kommunizmus borzalmaira, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy itt és most ez a megemlékezés nem egy passzív, tétlen múltba fordulás, hanem bátor tett, tudatos felelősségteljes cselekvés. Mert akik emlékeznek, azok megelevenednek, újra átélnek eseményeket, átértékelnek dolgokat, reményt, erőt, talán új perspektívákat adnak a következő nemzedékeknek” – jelentette ki beszédében Adorjáni Dezső Zoltán.Ezt megelőzően Benkő Levente történész, újságíró, kezdeményező a Szovjet Elhurcolások Kolozsvári Emlékbizottsága nevében üdvözölte a jelenlévőket, és köszönte meg az Emberi Erőforrás Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Gulág–Gupvi Emlékbizottság és mindazok támogatását, közbenjárását, akik bármilyen mértékben segítették a négynyelvű – magyar, román, német és angol – emlékjel és konferencia létrejöttét.

Isten nélküli világ a huszadik században

Az evangélikus-lutheránus püspök felhívta a figyelmet: minden idők önkényurai arra törekedtek, hogy megsemmisítsék az emlékezés hordozóit, mert akkor megszűnik az emlékezés tárgya, következésképpen színre lép a felejtés, és könnyen eszközzé, manipulálható tömegmasszává, gyökértelenné, üressé válhatunk. Adorjáni Dezső Zoltán arra kereste a választ, vajon miért történhetett meg ez a borzalom, pusztítás és mérhetetlen szenvedés a huszadik században? Nietzschét idézve kijelentette: a huszadik század nagy tragédiája éppen azt mutatja meg, hogy mi történik akkor, ha meghalt Isten, s az ember önmagát teszi istenné, saját maga lesz mindennek a kritériuma, ura életnek és halálnak, megmondója jónak és rossznak, értéknek és értéktelennek. És hát hol volt az istenné lett ember, mit is csinál egy Isten nélküli, kiüresített világban? – tette fel a kérdést Adorjáni Dezső Zoltán, megállapítva, ne csodálkozzunk azon, hogy az Isten nélküli világszemlélet kitermelte a maga szörnyeit: a Hitlereket, a Sztálinokat, a Maókat, „a rengeteg törpe, kis istenféle lényeket, ami sok millió ember életébe került és okoztak millióknak mérhetetlen szenvedést”. A püspök hangsúlyozta: Erdély magyarsága meghozta a maga áldozatát a huszadik század tragédiái közepette, ezreket vittek el mindenféle ürüggyel fogolytáborokba, szovjet lágerekbe, kényszermunkára, nekünk pedig ma erkölcsi és keresztyéni kötelességünk róluk megemlékezni, emléküket hűségesen ápolni.

Kolozsvár követte a kárpátaljaiak példáját

A magyar kormány és a nemzetpolitikai államtitkárság nevében Szilágyi Péter államtitkár-helyettes beszédében elmondta: 1944 rettenetes megpróbáltatásokat tartogató év volt a magyar történelemben, amelybe beletartozik az egész Kárpát-medencét érintő magyar és sváb nemzetiségű civilek elhurcolása, amely az 1989-es rendszerváltásig mélyen elhallgatott történelmi időszak volt. Mint mondta, ezt követően meg kellett tanulni a szabadsággal élni, a bátor kezdeményezések, amelyek végre az elmúlt években megerősödtek, csak lassan bontakoztak ki.  Úgy vélte, hetven év távlatából is sok a tennivalónk: adósok vagyunk a széles körű felderítő munkával, az információk összegyűjtésével és a közvélemény tájékoztatásával.„A kárpátaljai Szolyván, ahol Temesvárhoz vagy Foc­şani-hoz hasonlóan gyűjtőtábor működött, és tízezer szám zsúfoltak össze magyar és német foglyokat embertelen körülmények között, méltó emlékhely épült. A mai naptól itt, Erdély fővárosában a Házsongárdi temetőben is áll a kolozsvári elhurcolt magyarok emlékműve” – hangsúlyozta az államtitkár-helyettes.

Nekünk sem szabad hagynunk magunkat

Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető elnöke felszólalásában személyes emlékeket idézett fel: miközben apai nagybátyja mondákról mesélt neki gyermekként, beszélt a szovjet fogságban töltött éveiről is, mindezt pedig mosolyogva, sokszor humorosan adta elő. Milyen volt távol lenni a családtól rögtön a háború után, leszokni a dohányzásról, hogy a cigarettát élelemre tudja elcserélni, illetve amikor nem volt ivóvíz és valami rettenetes teát kaptak, vagy önképző kört szerveztek a lágerben a túlélés reményében. Hegedüs Csilla szerint a mának is erőt kell merítenie és tanulnia kell ezeknek az embereknek a példájából, főleg most, amikor a romániai magyar közösséget folyamatosan sérelmek érik, mint a magyar iskolák elleni egyre gyakoribb támadások, vagy a Kolozsvár alpolgármesterére, Horváth Annára – aki szintén megtisztelte jelenlétével a rendezvényt – rázúdított igazságtalan vádak.  A fogságot megjárt áldozatok a legnehezebb körülmények között sem hagyták, hogy megfosszák őket emberségüktől, meg tudták őrizni méltóságukat és képesek voltak összefogni, így nekünk sem szabad hagynunk magunkat – hangsúlyozta az RMDSZ tisztségviselője.

Az emlékművet Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök szentelte fel, majd a történelmi magyar egyházak képviselői – Kovács Sándor római katolikus főesperes, kanonok, Jenei Tamásreformátus lelkész, egyházkerületi belmissziói előadó és Rácz Mária Kolozsvár unitárius belvárosi egyházközségének lelkésze – megáldották az alkotást, a résztvevők pedig elhelyezték talapzatára az emlékezés virágait.

Forrás: Papp Annamária, Szabadság napilap