Az életstílus betegségei – beszámoló

Tegnap délután a Petrőczy Kata Szidónia Evangélikus Nőszövetség szervezésében a Család, Nevelés és Egészség Egyesület munkatársai bemutatót tartottak arról a kolozsvári érdeklődőknek, hogy az életvitelünk, táplálkozásunk milyen mértékben befolyásolják egészségi állapotunkat. Beszélgettek arról, hogy a helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás, rendszeres mozgás milyen nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a modern kor betegségeit, a túlsúlyt, cukorbetegséget, szív és érrendszeri betegségeket depressziót elkerüljük, megelőzzük. A bemutató után az egyesület munkatársai vérnyomást és testzsírszázalékot mértek.
Keresztyénekként valljuk, hogy az élet, az életünk Isten ajándéka. Ezért felelősségteljesen kell vele bánnunk. Ennek a felelősségvállalásnak egyik módja, hogy vigyázunk egészségünkre.

A Migráció egyházi és biztonságpolitikai szempontból

A Migráció egyházi és biztonságpolitikai szempontból témát járta körül május 10-én a Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely keretében dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára és Nógrádi György biztonságpolitikai szakember. Köszönjük mindenkinek a részvételt.

Nógrádi Kiss Magdolna festménykiállítás

Május 9-én a Reményik Sándor Galériában nyitottuk meg Nógrádi Kiss Magdolna festménykiállítását. Közreműködtek Zakariás Ágota művészettörténész és Oláh Orsolya fuvolista. A festmények megtekinthetők május 31-ig, minden hétköznap 10-18 óra között. Bejárat a Bagoly könyvesbolton keresztül.

Zsinat megnyitó istentisztelet

Egyházközségünk templomában kapott helyet április 14-15-én a zsinat megnyitó istentisztelet és tudományos teológiai értekezlet.
Az ünnepi zsinati ülésen egyházunk kitüntette a Reményik Sándor díjjal dr Semjén Zsoltot, Magyarország miniszterelnök-helyettesét és Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét.
Az 1956-ban meghurcolt erdélyi evangélikus teológusok és lelkészeknek tiszteletére emléktáblát lepleztünk le.
A tudományos teológiai értekezleten dr. Hafenscher Károly PhD.habil. miniszteri biztos a Reformáció 500 éves jubileumára előretekintve osztotta meg gondolatait az Emlékezünk vagy megújulunk? kérdésre adva választ.
Ősz Előd Sándor református lelkész és egyháztörténész a jelenlevőknek Erdély és Kolozsvár reformációjának személyiségeit, valamint érdekes mozzanatait és eseményeit mutatta be.
Dr. Csendes László az 1956-ban helytálló lelkészekről számolt be, kutatásainak eredményeit osztotta meg a jelenlévőkkel.
Kiss Béla evangélikus lelkipásztor is beszámolt saját tapasztalatairól, élményeiről.
Reinhard Guip szász evangélikus püspök köszöntését Kézdi Zorán lelkész olvasta fel.
A tudományos értekezlet résztvevőit Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere köszöntötte.
Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak az istentisztelet, ünnepi zsinat és tudományos értekezlet megszervezéséhez.
Köszönjük a zenei szolgálatot Fekete Miklós karnagynak és az Unicante egyetemi kórusnak, Egyed Apollónia operaénekesnek és Horváth Zoltán zongoraművésznek.

Gergely Zoltán szobrásznak köszönjük az emléktáblát, amellyel tiszteleghetünk az erdélyi evangélikus lelkészek és teológusok 1956-ban tanúsított bátor helytállása előtt.

További részletek: