Nagyböjti lelkigyakorlat – sorozat

A nagyböjti időben egy többállomásos lelki utazásra hívunk minden érdeklődőt. Az út célja, hogy a közös imában, elmélkedésben megtapasztaljuk Isten vezetését, átformáló erejét.
A sorozatot Húsvét reggelén egy hajnali sétával, közös reggelivel és ünnepi istentisztelettel zárjuk.
 
Böjt 3. vasárnapján, 2018. március 4-én, kétnyelvű istentiszteletet tartunk 10 órától.
Az istentiszteleten Enno Haaks, a Gustav Adolf Werk főtitkára szolgál.
A liturgiai szolgálatot Fehér Attila esperes és Kerékgyártó Imola lelkész végzik.

Könyvbemutató

Február 8-án a Reményik Sándor Galériában mutattuk be Csikós Farka Kata Lázálom Lilivel című könyvét. A szerzővel Brém Ágnes könyvtáros beszélgetett, valamint Dr. Fehér Kardos Gabriella családorvos és Dr. Szabó Csilla Enikő gyermek-szakorvos.

2017 novemberében jelent meg ez a hiánypótló mesekönyv, amely segít a gyermekeknek a szorongás, feszültség leküzdésében, ha kórházi kezelésre szorulnak.
A szerző így ír a könyvről: … ,,azért írtam, hogy felkészítsem a gyerekeket arra, ami várhat rájuk egy rutin gyerekorvosi vizsgálat alatt, egy vérvétel alkalmával, vagy egy sürgősségi látogatás alkalmával, hogy ne féljenekaz injekciótól, orvostól, kórháztól. Bár a piacon rengeteg ilyen témájú mese kapható, ez a könyv mégis egyedi annál fogva, hogy én asszisztensként közelítem meg a témát a gyerekek szintjén és bemutatok minden eszközt, amelyekkel nagy valószínűséggel minden romániai kórházban találkoznak: a fecskendőt, a branült, a sztetoszkópot, a lázmérőt, a garatpálcikát. Megmagyarázom, hogy mit mire használunk, valamint pontos leírást adok azokra az esetekre, ha törés, vagy akár kis sebészeti beavatkozás miatt sürgősségre kerülnek a gyerekek.”

Bővebben itt lehet a könyvről, és a hozzá kapcsolódó projektről olvasni:

http://hargitanepe.eu/hianypotlo-meseskonyv-a-korhazrol/

A könyvbemutatót az Életfa Családsegítő Egyesület, a Kolozs megyei RMDSZ Nőszervezet, a Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Egyházközség és a Petrőczy Kata Szidónia Evangélikus Nőszövetség közösen szervezték.

2018.02.08

Beszámoló

Tartalmas és felemelő ünnepség sorozattal zártuk a Reformáció jubileumi évét Kolozsváron.

Az ünnepséget december 8-án, pénteken indítottuk barcasági csángó néphagyományok felelevenítésével, ugyanis a főtéri színpadon a tatrangi Borica néptánccsoport lépett fel és a Mátka énekegyüttes énekelt karácsonyi népdalokat. Ezt követte a Járosi Andor Kulturális Műhely keretében zajlott kerekasztal-beszélgetés, ahol A reformáció 500 éves jubileumának aktualitásai és jövője Európában témáról Gerhard Ulrich elnök-püspök (Észak-Németországi Evangélikus-Lutheránus Egyház), Marianne Christiansen püspök (Dánai-Haderslevi Evangélikus-Lutheránus Egyház), Reinhardt Guib püspök (Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház), Szemerei János püspök (Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület), Dolinszky Gábor püspökhelyettes (Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház Szerbiában- Vajdaságban) és Adorjáni Dezső Zoltán püspök (Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház) beszélgettek.

Ezzel párhuzamosan a fiatalok számára interaktív ifjúsági istentisztelettel készültek az evangélikus teológusok, Benkő Timea tanárnő vezetésével és a Protestáns Teológiai Intézet kórusának segítségével.

Másnap, december 9-én, szombaton Reinhardt Guib püspök almafa csemetét hozott és a meghívott vendégekkel együtt el is ültette az Evangélikus Püspökség udvarán annak jeléül, hogy van reménységünk a jövőre nézve és a hit nemes harcát bátran harcolhatjuk meg nap mint nap.

Ezt követően a brassói fiatalok és a kiránduló gyülekezetek teológusok vezetésével fedezték fel a kincses várost és benne a reformáció nyomait.

A Német Tanulmányok Intézetében Reformáció és szabadság címmel meghívott vendégeink pódiumbeszélgetésen vettek részt.

A napot Reformációi gálaesttel zártuk, melynek keretében egyházunk Járosi Andor díjával tüntettük ki Kató Béla püspököt és Gerhard Ulrich németországi evangélikus püspököt, valamint a világi személyeknek járó Reményik Sándor-díjat a barcaújfalusi alpolgármesternek és egyházkerületi másodfelügyelőnknek, Pál Gyulának adtuk át.

A gálaest keretében egyházunk vezetői és az Észak-Németországi Evangélikus Egyház vezetői aláírták a két egyház közötti testvérkapcsolati megállapodást.

Az ünneplőket Szemerei János a magyarországi Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke köszöntötte, valamint Magyar Levente miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár és Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke.

A gálát a Mátka együttes gyönyörű éneklése és a Fonte di Gioia barokkzene együttes előadása tette ünnepélyesebbé.

A vasárnapi ünnepi istentiszteleten Gerhard Ulrich püspök hirdette Isten igéjét és zárásként Marianne Christiansen püspök osztotta meg gondolatait az ünneplőkkel.

Az ünnepi rendezvénysorozatot a már hagyománnyá vált adventi sokadalom és vásár zárta, melyen a gyülekezeti nőszövetségek, vallásórások, ifjúságok portékáin kívül a Báthory iskola speciális oktatásban részesülő gyerekei, a halláskárosult és látássérült gyerekek, valamint cserkészek által készített sok szép dísz és ajándék is eladásra került.

A rendezvényt támogatta az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Reformációi Emlékbizottság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Communitas Alapítvány és az Észak-Németországi Evangélikus-Lutheránus Egyház.

A fényképes dokumentálást Iszlai Edithnek (iszlaieditphotography.com), Horváth Gézának és Orosz Bencének köszönjük.

 

Reformáció jubileumi évét záró adventi ünnepség

“Akkor lehetünk erősek, ha összefogunk”

Nagy-Hintós Diana, Szabadság, 2017.

Befejeződtek Kolozsváron a reformáció jubileumi rendezvényei

Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök a Krisztusban való egységet, Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke pedig a keresztyén emberek és a közösségek közötti közeledés fontosságát hangsúlyozta szombat este a kolozsvári belvárosi evangélikus templomban megtartott ünnepi rendezvényen, amellyel befejeződtek Kolozsváron a reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos események. A több mint két órán át tartó ünnepségen a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Járosi Andor-díjjal tüntette ki Kató Béla püspököt és Gerhard Ulrich németországi evangélikus püspököt, a világi személyeknek járó Reményik Sándor-díjat a barcaújfalusi alpolgármester és egyházi gondnok, Pál Gyula kapta. Magyar Levente miniszterhelyettes, magyar parlamenti államtitkár a nemzet megmaradásáról, míg Kelemen Hunor, az RMDSZ országos elnöke a reformáció 500. évfordulóját megünneplő események eredményéről beszélt.

A legnagyobb csoda, hogy 500 év után is együtt vagyunk

– Sokfélék vagyunk, de összeköt minket Krisztus, ez pedig szétszakíthatatlan kötelék számunkra. Ezen a kontinensen azoké a jövő, akik a hit, remény és szeretet jegyében élnek. Hitünk közügy, amelynek központjában a kereszt áll. Kemény, megpróbáló időket élünk, manipulált korszakban, amikor a biztos alternatíva a kereszt útja lehet. Éljük meg tehát hitünket hitelesen és bátran, erről szóltak a reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos rendezvények is – köszöntötte az egybegyűlteket Adorjáni Dezső Zsoltán evangélikus-lutheránus püspök.

– Az elmúlt ötszáz év tapasztalata az, hogy mi, keresztyének sokszor bántottuk meg egymást. Sok erős falat építettünk egymás közé, ám ezek a falak Jézus Krisztusban omlanak le, és az ő szeretetében tűnnek el az emberek közti különbségek. Aki Jézus Krisztust követi, annak úgy kell cselekednie, ahogy Jézus tette. Akkor lehetünk erősek, ha összefogunk. Kisebbségi sorsban, kisebbségi egyházként ezt meg kell tanulnunk. Ugyanakkor meg kell őriznünk saját hitünket – hirdette Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke.
Szemerei János, a magyarországi Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke kifejtette: a legnagyobb csoda az, hogy 500 év után is együtt vagyunk.

A történelmi magyar egyházak közötti keresztyén kapcsolatok ápolásáért, a nemzeti kisebbség helyes vezetéséért a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Járosi Andor-díjat adományozott Kató Béla református püspöknek. – Minden elismerés megerősítést jelent. Az evangélikus egyháztól elfogadhatom ezt a kitüntetést, mert biztos nem fogják visszavonni – ezekkel a szavakkal vette át a díjat Kató Béla, akit Fehér Attila evangélikus egyházi főtanácsos laudált.

– Ez a díj bátorítás, hogy tovább harcoljak a hitért – mondta a másik Járosi Andor-díjazott, Gerhard Ulrich, az Észak-Németországi Evangéli-kus-Lutheránus Egyház püspöke, majd az egyházi ökuménia fontosságáról és a jövőbeli egységről értekezett. A német püspököt Koszta István, a Brassói Evangélikus Egyházmegye lelkésze laudálta.

Pál Gyulát, a barcaújfalusi egyházközség presbiterét és gondnokát Reményik Sándor-díjjal tüntették ki, laudált Zelenák József esperes. A mérnök-vállalkozó díjazott arról biztosította a jelenlevőket, hogy a továbbiakban is szívvel-lélekkel egyháza mellett lesz.
Ezt követően Adorjáni Dezső Zoltán és a németországi evangélikus egyház jelenlevő képviselői partnerségi egyezményt írtak alá.

Kelemen Hunor: az erdélyi magyar közösség nem adja fel

– A ránk szabott feladatokat el kell végeznünk még akkor is, ha a körülményeink nem mindig kedvezőek. Mi keresztyén alapokon állunk. Sokkal több az, ami a keresztyéneket összeköti, semmint, ami szétválasztja. A keresztyénség ma is nemzetmegtartó erő. Nekünk ma nem fegyverrel, hanem békével kell védekeznünk. A hit harcát mindenkinek meg kell harcolnia. Megmaradtunk, megtartottunk keresztyénnek, magyarnak, folytathatjuk tehát küzdelmeinket – osztotta meg gondolatait a magyar kormány nevében Magyar Levente miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár.

– A reformáció évének végéhez közeledve fel kell mérnünk: mivel maradtunk? Mit hozott számunkra ez az év? Ezelőtt több száz évvel Erdély jól vizsgázott. A tordai országgyűlés határozata példamutató volt. Elődeink bölcs döntése olyan örökség, amely megtart minket a régi és az új problémák közepette is. Az örökség jó gazdái maradtunk, ez pedig közösségünket lelkiekben erősebbé tetté. Szükségünk is van erre, hiszen az ezelőtt közel száz évvel hangoztatott ígéretek nem teljesültek. Megtanulhattuk: a jogot nem elég kivívni, hanem harcolnunk kell ezekért, és élni kell ezekkel. Közel száz éve tudjuk: a szülőföldünkön való megmaradásunkért meg kell küzdenünk. Szükségünk van még polgári öntudatra, kritikai szemléletre. Az erdélyi magyar közösség hosszú életének titka, hogy soha nem adta fel anyanyelvét, kultúráját, vallását – mondta az est utolsó szónoka, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.

Az ünnepi eseményen közreműködött Horváth Zoltán orgonaművész, a Mátka énekegyüttes, a Borica néptáncegyüttes, a Fonte de Gioia barokkzene együttes (Amalia Goje – csembaló, Dénes Anna Júlia, Dénes Csongor – hegedű, Gebe-Fügi Renáta – ének, Csata István – viola da gamba).

A reformáció jubileumi évének zárórendezvénye pénteken délután kezdődött a Borica néptáncegyüttes és a Mátka énekegyüttes főtéri fellépésével. Ugyanaznap a Járosi Andor Kulturális Műhely kerekasztal-beszélgetésén A reformáció 500 éves jubileumának aktualitásai és jövője Európában címmel tartottak kerekasztal-megbeszélést. Szombaton 1 almafát ültettek el az Evangélikus Püspökség udvarán, és Reformáció és szabadság címmel német nyelvű pódiumbeszélgetés zajlott a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Német Tanulmányok Intézetében. December 10-én, vasárnap ünnepi istentisztelet volt a lutheránus templomban. A programsorozatot adventi vásár és sokadalom zárta az Evangélikus Püspökség udvarán.

 

Vendégünk volt Michael Hübner

November 19-én vendég lelkipásztor hirdette Isten igéjét gyülekezetünkben, Michael Hübner, a Martin Luther Szövetség főtitkára. Ezért ezen a vasárnapon kétnyelvű istentiszteletet tartottunk. Ezen a közös ünnepi alkalmon gyülekezetünk gyerekkórusa énekelt és a konfirmandusok vezették az imádkozást. Az istentiszteleten Zsoldos Gergely Balázs kistestvérünk részesült a keresztség szentségében.
Istentisztelet után az egyházközség vezetősége Németországból érkezett lelkészekkel tartott közös megbeszélést. A megbeszél célja az egyházak és egyházi szervezetek közötti kapcsolatok megerősítése volt. Norbert Denecke főtanácsos, Andreas Kahn oldenburgi lelkész és Dr. Ulrich Dreesmann stuttgarti lelkész a Németországi Evangélikus-Lutheránus Egyház képviseletében, valamint Michael Hübner a Martin Luther Szövetség képviseletében érkeztek hozzánk. A küldöttség részt vett a szombaton tartott Hagyományok hagyományozódása kamarakoncerten is.
 

2017.11.19