Az életstílus betegségei – beszámoló

Tegnap délután a Petrőczy Kata Szidónia Evangélikus Nőszövetség szervezésében a Család, Nevelés és Egészség Egyesület munkatársai bemutatót tartottak arról a kolozsvári érdeklődőknek, hogy az életvitelünk, táplálkozásunk milyen mértékben befolyásolják egészségi állapotunkat. Beszélgettek arról, hogy a helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás, rendszeres mozgás milyen nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a modern kor betegségeit, a túlsúlyt, cukorbetegséget, szív és érrendszeri betegségeket depressziót elkerüljük, megelőzzük. A bemutató után az egyesület munkatársai vérnyomást és testzsírszázalékot mértek.
Keresztyénekként valljuk, hogy az élet, az életünk Isten ajándéka. Ezért felelősségteljesen kell vele bánnunk. Ennek a felelősségvállalásnak egyik módja, hogy vigyázunk egészségünkre.

A Migráció egyházi és biztonságpolitikai szempontból

A Migráció egyházi és biztonságpolitikai szempontból témát járta körül május 10-én a Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely keretében dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára és Nógrádi György biztonságpolitikai szakember. Köszönjük mindenkinek a részvételt.

Nógrádi Kiss Magdolna festménykiállítás

Május 9-én a Reményik Sándor Galériában nyitottuk meg Nógrádi Kiss Magdolna festménykiállítását. Közreműködtek Zakariás Ágota művészettörténész és Oláh Orsolya fuvolista. A festmények megtekinthetők május 31-ig, minden hétköznap 10-18 óra között. Bejárat a Bagoly könyvesbolton keresztül.

Zsinat megnyitó istentisztelet

Egyházközségünk templomában kapott helyet április 14-15-én a zsinat megnyitó istentisztelet és tudományos teológiai értekezlet.
Az ünnepi zsinati ülésen egyházunk kitüntette a Reményik Sándor díjjal dr Semjén Zsoltot, Magyarország miniszterelnök-helyettesét és Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét.
Az 1956-ban meghurcolt erdélyi evangélikus teológusok és lelkészeknek tiszteletére emléktáblát lepleztünk le.
A tudományos teológiai értekezleten dr. Hafenscher Károly PhD.habil. miniszteri biztos a Reformáció 500 éves jubileumára előretekintve osztotta meg gondolatait az Emlékezünk vagy megújulunk? kérdésre adva választ.
Ősz Előd Sándor református lelkész és egyháztörténész a jelenlevőknek Erdély és Kolozsvár reformációjának személyiségeit, valamint érdekes mozzanatait és eseményeit mutatta be.
Dr. Csendes László az 1956-ban helytálló lelkészekről számolt be, kutatásainak eredményeit osztotta meg a jelenlévőkkel.
Kiss Béla evangélikus lelkipásztor is beszámolt saját tapasztalatairól, élményeiről.
Reinhard Guip szász evangélikus püspök köszöntését Kézdi Zorán lelkész olvasta fel.
A tudományos értekezlet résztvevőit Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere köszöntötte.
Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak az istentisztelet, ünnepi zsinat és tudományos értekezlet megszervezéséhez.
Köszönjük a zenei szolgálatot Fekete Miklós karnagynak és az Unicante egyetemi kórusnak, Egyed Apollónia operaénekesnek és Horváth Zoltán zongoraművésznek.

Gergely Zoltán szobrásznak köszönjük az emléktáblát, amellyel tiszteleghetünk az erdélyi evangélikus lelkészek és teológusok 1956-ban tanúsított bátor helytállása előtt.

További részletek:

KBCsMRZ és CsMV Programtervezete

Királyföldi és Barcasági Csángó-Magyarok Reformációi Zarándoklata
Csángó-Magyarok Világtalálkozója
2016. június 30. – július 2.

2016. június 30, csütörtök
• 10:00 – Gyerek és ifjúsági nyitó istentisztelet
Helyszín: türkösi evangélikus templom (505600 Săcele, B-dul Brașovului, nr. 48)
• Ifjúsági nap
– Vetélkedők – tematika: a reformáció 500 éve
magyar történelem és magyar irodalom
– További foglalkozások: sporttevékenységek, kézművesség, sakk, közösségi játékok
• 20:00 – Diák buli
Helyszín: Zajzoni Rab István Elméleti Líceum (505600 Săcele, b-dul Braşovului, nr. 107)

• 18:00 -Tudományos szimpozion: Istók János szobrászművész emlékest
o áhitat
o előadás: Dr. Kovács Lehel egyetemi tanár
o emlékplakett leleplezés
Helyszín: bácsfalusi evangélikus templom (505600 Săcele, b-dul Braşovului, nr. 248)

2016. július 1, péntek
• 10:00 – 12:00 – Tudományos kerekasztal – 500 éves reformáció
o Barcaság Reformációja
o Honterus szerepe a barcasági és királyföldi reformáció történetében.
Dr. Buzogány Dezső egyháztörténész
Gernot Nussbächer történész, levéltáros, Honterus kutató
Helyszín: brassói evangélikus egyházközség díszterme (500091 Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 2)
• 17:00 –Megnyitó konferencia lelkészek és egyházvezetők részére
o Köszöntő gondolatok: Adorjáni Dezső Zoltán püspök
o Előadást tart: Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke
o Közreműködnek: Kincskeresők Néptáncegyüttes
Csendes László hegedűművész és Chelariu Dolores zongorista
Helyszín: REDUT (Régi belvárosi színház. 500091 Brasov, Apollonia Hirscher, nr. 8)

• 20:00–23:00 – Nótaest és kosaras bál.
Vendégek: Benedek Károly és zenekara
Helyszín: tatrangi közösségi kultúrközpont (507220 Tărlungeni, str. Principală, nr. 298)

• 21:00 – Táncház Vaszi Levente diákjaival valamint a Kedves Zenekar közreműködésével
Helyszín: Zajzoni Rab István Gyülekezeti ház (507223 Zizin, str. Principală, nr. 187)

• 20:00 – Zenés Kabaré az Open Stage színművész csoporttal
Helyszín: fűrészmezei Evangélikus Csángó Ház (505600 Săcele, str. Martin Luther, nr. 106)

2016. július 2, szombat
• 9:00 – Hagyományos népviseletben gyülekezés a zajzoni templomtéren
(Cím: 507223 Zizin, srt. Filimon Sârbu, nr. 142)
• Zajzoni Rab István köztéri szobrának megkoszorúzása
• Reformáció emlékzarándoklat: zászlós felvonulás fúvószenekarral és lovas kísérettel az istentiszteleti szabadtérre.
• 11:00 – Szabadtéri ökumenikus ünnepi istentisztelet
 Igét hirdet: Főtisztelendő Adorjáni Dezső Zoltán püspök
 Közéleti személyiségek köszöntései
 Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház legmagasabb kitüntetése: a Reményik Sándor díj átadása Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnökének valamint Riedl Rudolf egyházkerületi felügyelőnek.

• Szabadtéri ünnepi műsor
Fellépnek: Vaszi Levente és diákjai
Háromfalu Boricásai
Csángó leányok tánca
Oltszakadáti tánccsoport
Apácai Tánccsoport
Barcaság Egyesített Fúvóskara
Búzavirág Táncegyüttes
Rozsdás Néptáncegyüttes
Kedves Zenekar
Kincskeresők Néptáncegyüttes

• Vásári sokadalom: gyerekfoglalkozás, baranta, lovasbemutató, lacikonyhák, bográcsok, ínycsiklandó ételek – italok, kézműves termékek, szem – száj minden ingere.

• 18:00 –Ünnepi emlékest és orgonakoncert
Helyszín: csernátfalusi evangélikus templom (505600, Săcele, b-dul Braşovului, nr. 48)

• 20:00 – Cover Rock Band koncert
Helyszín: pürkereci nagyszínpad

2016. július 3, vasárnap
• Istentiszteletek a helyi gyülekezetekben
• Egyházközségi rendezvények