Meghívó

A Kolozsvári Magyar Napok megnyitó ökumenikus istentiszteletére 2017. augusztus 13-án, 10 órai kezdettel kerül sor a Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Templomban. Ezen az alkalmon igei szolgálatot végez Ballai Zoltán református lelkipásztor, egyházkerületi tanácsos, valamint liturgiai szolgálatot végeznek a római katolikus, unitárius és evangélikus lelkésztestvérek.

Nagy öröm és megtiszteltetés lenne úgy egyházközségünk, mint a Kolozsvári Magyar Napok főszervezői számára, ha a megnyitó istentisztelet keretében velünk adna hálát a kolozsvári magyarság e kiemelkedő rendezvénysorozatáért.

Tisztelettel,
Adorjáni Dezső Zoltán
püspök

Tanévzáró gyülekezeti nap

Június 18-án tanévzáró gyülekezeti napot tartottunk. A felnőttek a templomban hallgatták Isten igéjét, a gyerekek pedig külön gyerkistentiszteleten ismerkedtek meg a Lélek gyümölcseivel és készítettek a szülőknek és nagyszülőknek Lélek gyümölcs salátát. 
Az istentisztelet után a gyerek a gyülekezeti teremben várták a nagyokat megterített asztallal és két énekkel.
Köszönjük az együttlétet. 
Érleljen bennünk az Úr sok-sok lelki gyümölcsöt az előttünk álló nyáron.
A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Galata 5, 22-23)

Gyülekezeti kirándulás – Az erdélyi reformáció városainak felkeresése

A kolozsváriak lelkes kis csapat részt vett a Tatrangon tartott Jubileumi közgyűlésen. Az arra és visszafele vezető úton is sok élménnyel gazdagodtunk. Meglátogattuk Kőhalom várát, Barcarozsnyó várát, Szászhermány erődített templomát és Segesvárt.
A kirándulás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Reformációi Emlékbizottság támogatásával valósult meg.